Pytania

Q?

Czy potrzebny jest mi zewnętrzny (tzw. rutowalny) adres IP?

A.

W przypadku wykorzystywania dostępu do internetu głównie do przeglądania stron www oraz odbierania i wysyłania poczty e-mail, zewnętrzny adres IP nie jest niezbędny.
Publiczny adres IP przydaje się w przypadku niektórych gier sieciowych, ponieważ niektóre z nich przy zestawianiu sesji z innymi graczami preferują użytkowników z zewnętrznym adresem IP. Zewnętrzny adres IP, jest konieczny w przypadku potrzeby zdalnego dostępu do urządzeń sieciowych w domu, np.: dysk sieciowy, kamera do nadzoru mieszkania, połączenie z komputerem (pulpit zdalny lub inne usługi).

Q?

Jakie czynności można sprawdzić samodzielnie przed zgłoszeniem awarii?

A.

Czy kabel podłączony do komputera/routera nie ma uszkodzeń np. zgniecenie pod naciskiem mebli itp., uszkodzenie żył przewodu (najczęściej występuje przerwanie żył tuż przy wtyczce, jeśli kabel jest wpięty bezpośrednio do laptopa, który jest często przenoszony).

Przy połączeniach bezpośrednich (tzn. kabel dochodzący do mieszkania jest podłączony tylko do jednego komputera) – czy wtyczka RJ45 jest poprawnie wpięta do gniazda karty sieciowej w komputerze/laptopie – diody przy porcie karty sieciowej (jeśli takie są) powinny świecić/mrugać przy włączonym zasilaniu komputera/laptopa. Jeśli komputer ma więcej niż jedną kartę sieciową, należy upewnić się, że kabel jest podłączony do tej, która została skonfigurowana przy uruchomianiu usługi.

Przy połączeniach przez router – czy wtyczka RJ45 kabla dochodzącego od operatora wpięta jest do portu WAN (INTERNET) w routerze – powinna świecić/pulsować dioda sygnalizująca połączenie na porcie WAN. W sytuacji, gdy żadna z diod w routerze nie świeci, może oznaczać to, że zasilacz routera jest odłączony od zasilania 230V, lub zasilacz albo router jest uszkodzony.

Q?

W jakich miejscowościach działacie?

A.

To zależy w której dziedzinie.

Terytorialnie w zakresie detalicznej infrastruktury światłowodowej w miejscowościach (i ich okolicach): Chmielów, Kunów, Łódź, Ostrowiec Świętokrzyski, Sieradz. Wkrótce również w Kielcach.

Na obszarze całej Polski w zakresach: hurtowych łączy internetowych dla operatorów i biznesu, telefonii stacjonarnej i komórkowej, serwisu technicznego przedsiębiorstw, budowy sieci LAN/MAN/WAN, budowy i nadzorowania chmur dyskowych, hostingu, kolokacji i serwerów VPS, tworzenia oprogramowania, wdrażania stron www.