Zadzwoń do nas: +48 42 2091444

Netrax Sp. z o.o.

Październik 14th, 2010    •  by admin    •   Komentarze są wyłączone

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie Ustawy Prawo telekomunikacyjne
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1118) jesteśmy zobligowani do dokonania zmian w stosowanych wzorach
dokumentów tj. Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
W związku z powyższym, zmieniamy wzory umów, regulaminu oraz cennika.
Powyższe postanowienia wchodzą w życie 12 grudnia 2018 roku.
Jednocześnie informujemy, że Abonent do dnia wejścia w życie proponowanych zmian tj. do 12 grudnia 2018 r. może doręczyć
Operatorowi pisemne wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w przypadku braku akceptacji proponowanych
zmian. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy
o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi Operator uprawniony jest do naliczenia Opłaty
Wyrównawczej ze względu na fakt, że zmiana wynika z przepisów prawa.

Umowa o świadczenie uslug telekomunikacyjnych – od 12.12.2018

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych – od 12.12.2018